Skład wody alkalicznej Java i zasady jej spożywania

 

Szczegółwy skład wody Java (patrz tabela poniżej) został podany w opracowaniu o niezależne badanie przeprowadzone przez Laboratorium Hydrogeochemiczne Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wodę Java sklasyfikowano jako wodę średnio zmineralizowaną o charakterze wodorowęglanowo-węglanowo-sodowym. Wśród anionów dominującą rolę odgrywają: jon wodorowęglanowy i węglanowy, a wśród kationów przeważa jon sodowy. Istotną informacją jest fakt, że pH wody Java wynosi 9,2 i jest zdecydowanie wyższe od innych wód dostępnych na rynku. Pełne porównanie z innymi, popularnymi markami wód mineralnych znajdą Państwo tutaj.

 

Ujemny Redox

Oprócz tego, należy zauważyć, iż woda Java posiada ujemny wskaźnik redox. Potencjał redox (potencjał utleniania-redukcji) jest miarą zdolności do oddawania i przyjmowania elektronów. Jest to wskaźnik związany z teorią wolnych rodników.

Jest hipoteza mówiąca o tym, że w trakcie metabolizmu komórkowego powstają tzw. wolne rodniki. Im ich mniej, tym zdrowsze są nasze komórki. Spożywanie wody o ujemnym potencjale redox, ma wpływać dodatnio na organizm, gdyż woda staje się antyutleniaczem, eliminującym wolne rodniki. Chociaż znaczenie wolnych rodników nie zostało jeszcze w pełni zbadane, jednak niezaprzeczalnym faktem jest, iż w naturze ujemny redox posiadają świeże warzywa i owoce.

Zasady spożycia wody Java

Woda Java wpisana jest w rejestr wód mineralnych. Nie jest wodą leczniczą, stąd też brak ograniczeń w jej spożyciu czy konieczności kontroli lekarskiej. Picie wody o tak wysokim pH ma jedną, niepodważalną zaletę. Aby uzupełnić organizm w elementy alkalizujące, nie trzeba spożywać jej w bardzo dużych ilościach. Wręcz przeciwnie – najlepsze efekty osiąga się łącząc picie wody alkalicznej z dietą pełną warzyw i owoców. Dieta taka nazywana jest często dietą alkaliczną lub zasadową.

Jednocześnie, chociaż wiemy, iż nie jest to proste, warto spróbować ograniczyć stres w codziennym życiu oraz zapewnić sobie odpowiednią dawkę ruchu na świeżym powietrzu. Wszystkie te elementy wpłyną znacząca na polepszenie samopoczucia.

 

Najzdrowszą wodą alkaliczną jest woda naturalna, pita na surowo. Powinna być przechowywana w miejscu chłodnym i nienasłonecznionym. W naszym sklepie dostępna jest zawsze świeża woda, która trafia do nas bezpośrednio po zabutelkowaniu. Przechowujemy ją w odpowiednich warunkach, tak aby trafiła do Państwa jako produkt pełnowartościowy. Należy zauważyć, że wysokie pH wody Java utrzymuje się nawet po jej zagotowaniu, dlatego zapraszamy do jej codziennego spożywania w różnej formie, także jako dodatek do zagęszczonych soków, ciepłych napojów itp.

Woda alkaliczna Java to doskonały sposób na wzbogacenie swojej diety. Może stać się podstawą sporządzania wielu pysznych napojów, które będą miały właściwości alkalizujące organizm. Jest to alternatywa dla sztucznych produktów spożywczych, obecnych na wielu półkach sklepowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą, a także do zakupów w naszym sklepie.

Kupując wodę Java u nas, mogą być Państwo pewni dokonania słusznego wyboru.

 

Skład chemiczny wody alkalicznej Java

Wskaźnik jakości mg/dm3 mval/dm3 % mval
KATIONY
Sód Na+ 254,55 ± 1,15 11,067 94,73
Potas K+ 0,91 + 0,03 0,023 0,199
Lit u+ 0,079 ± 0 0,011 0,098
Amon NH4+ *     0,044 0,377
Beryl Be2+ <0,0005   0 0
Wapń Ca2+ 10 + 0,02 0,499 4,271
Magnez Mg2+ 0,371 + 0,002 0,031 0,261
Bar Ba2+ 0,0099 + 0 0 0,001
Stront Sr2+ 0,0344 ± 0,0001 0,001 0,007
Żelazo Fe2+ 0,09 + 0,01 0,003 0,028
Mangan Mn2+ 0,009 + 0 0 0
Srebro Ag+ <0,001   0 0
Cynk Zn2+ 0,016 ± 0,004 0 0
Miedź Cu2+ 0,017 0,002 0,001 0,004
Nikiel Ni2+ <0,001   0 0
Kobalt Co2+ <0,0002   0 0
Ołów Pb2+ 0,0009 + 0 0 0
Rtęć Hg2+ <0,0001   0 0
Kadm Cd2+ <0,0003   0 0
Selen Se2+ <0,01   0 0
Antymon Sb3+ 0,0011 ± 0 0 0
Glin Al3+ 0,01 + 0,003 0,001 0,01
Chrom Cr3+ <0,005   0 0
Molibden Mo6+ 0,0011 + 0 0 0
Wanad v5+ <0,001   0 0
Cyrkon Zr4+ 0,01 ± 0,009 0 0
Tytan Ti4+ <0,02   0 0
Arsen As3+ 0,005 + 0,001 0 0
Tal Tl4+ <0,0001   0 0
Wolfram W6+ 0,0013 +0 0 0
Razem kationy:    266,9   11,681 100
 
ANIONY
Fluorki F  1,280   0,067 0,547
Chlorki Cl  26,4   0,743 6,035
Bromki Br <0,1   0 0
Jodki J"  0,24   0 0
Siarczany so42- 7,81 + 0,59 0,163 1,322
Wodorowęglan HC03  357,8   5,866 47,621
Węglany C032  163,5   5,45 44,247
Azotyny N02" * <3,003   0 0
Azotany NCV *  0,24   0,004 0,031
Cyjanki CN" * <0,002   0 0
Fosforany P043"  0,7647   0,024 0,196
Razem aniony:    558,1   12,317 100